STADSNÄT
Nya leverantörer
Nu har vi tio leverantörer av Internet-tjänster i Stadsnätet. Välkomna, Ownit och Bredbands-
bolaget!
 ENERGISPARTIPS
Här får du nya tips varje dag som kan sänka dina kostnader, din förbrukning och hjälpa dig att bidra till en ökad hållbarhet.
AKTUELLA NYHETER
Se när din återvinningsstation töms och städas
Börjar din kasse bli full med använda förpackningar och tidningar?
Kronåsen kompostanläggning kvar ett år till
SÖRAB kan öppna Kronåsen kompostmottagning till våren igen.
Bredbandsbolaget tar över kunder i Stadsnätet
Internet- och TV kunder i stadsnätet får ny leverantör.
Frågor & Svar
Din fråga kanske redan är besvarad? Här kan du söka bland frågor och svar!
 
 AVFALL

Vintertips Jaktavfall
 VATTEN
› Ta hand om ditt dagvatten
  LOD och sänk din avgift!
› Anslutning av VA till
  Attefallshus
Fettavskiljare
 AKTUELLA ARBETEN
› Skyttevägen
› Edsbergsparken


 

Sollentuna Energi AB | Box 972, 191 29 Sollentuna | Telefon: 08-623 88 00 | Fax: 08-623 88 99 | Epost: info@sollentunaenergi.se | Org.nr: 556091-5166

Översätt | Dela | Skriv ut
Sollentuna Energi AB | Knista gårds väg 12, Box 972, 191 29 Sollentuna | Tel: 08-623 88 00 | Fax: 08-623 88 99 | Epost: info@sollentunaenergi.se

En utskrift från www.sollentunaenergi.se   2015-03-02 05:57:50